Spek de clubkas

Pupil van de week

De Griffioen gaat voor duurzaam

foto zonnepanelenZoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen, gaat het tot dusverre voorspoedig met onze sportieve ambities. Hier een update van de ontwikkeling met betrekking tot onze duurzame ambities.

Het afgelopen jaar is het bestuur druk bezig geweest om de plannen voor een duurzamere vereniging rond te krijgen. We willen graag besparen op ons energieverbruik en het streven is om ons elektriciteitsverbruik netto naar nul te krijgen. Hiermee hopen we ook op het financiële vlak te besparen.

Hoewel al weer even geleden, zijn deze plannen gepresenteerd tijdens de afgelopen buitengewone algemene vergadering van 24 april en heeft het bestuur mandaat gekregen voor het nemen van alle verdere besluiten en financiële investeringen omtrent deze plannen. Voordat de leden hier over konden stemmen, gaf Freerk Wiersum een toelichting op de Energiescan die we in het najaar van 2016 hebben laten uitvoeren. Conclusie hiervan is dat we door efficiënt energiegebruik en het gebruik van duurzame energie voor 60 % kunnen besparen op onze huidige energielasten.

De afgelopen tijd zijn de “oude” koelkasten en vriezers vervangen door energiezuinige apparaten en hebben we een “slimme” thermostaat aangeschaft. Uiteraard gaan we hier alleen maar mee besparen als er ook verstandig mee omgegaan wordt!

De komende tijd gaan we zonnepanelen plaatsen en overstappen op LED verlichting. Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om de financiering hiervoor rond te krijgen. Hoewel we nog enige sponsoren kunnen gebruiken, kunnen we melden dat deze financiering nu zo goed als rond is.

Middels subsidies hebben we het grootste gedeelte hiervoor ontvangen. We hebben een bijdrage gekregen vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van zonnepanelen. Daarnaast hebben we een bijdrage van het Fonds Ooststellingwerf ontvangen voor de aanschaf van LED verlichting. Via een subsidieregeling van de overheid voor sportaccommodaties (EDS) krijgen we 30% van de aanschafwaarde voor besparende maatregelen gesubsidieerd. Met een lening van de Rabobank, sponsoring en een eigen bijdrage wordt de rest betaald.

In de komende week wordt begonnen met de vervanging van enkel glas door dubbel glas en met spouwmuurisolatie in de kantine. Begin juli worden dan de zonnepanelen geplaatst en daarna zal begonnen worden met de vervanging van de bestaande verlichting door LED verlichting. Hierna gaat het echte besparen beginnen en zien we hopelijk dat onze elektriciteitsmeter de andere kant op gaat draaien!

Via de sociale media houden we jullie op de hoogte van de installatie- en besparingsontwikkelingen. Voor eventuele vragen kun je altijd bij één van de bestuursleden terecht.

Bestuur SV De Griffioen.