Spek de clubkas

Pupil van de week

Contributie-inning juli 2017

De automatische incasso van de contributie over de maand juli 2017 zal plaatsvinden op 25 juli aanstaande.

Wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw bankrekening?

Wanneer leden het niet eens zijn met de contributie-inning, storneren zij dit door middel van de vermelding"oneens met incasso". Wilt U dan contact opnemen met de ledenadministrateur Rudie Huiting, om te zeggen waarom U het er niet mee eens bent? Zie ook "Clubinfo" op deze site.

Bestuur SV De Griffioen