Spek de clubkas

Pupil van de week

Contributie-inning supportersvereniging en club van EUR 50,00

 
De contributie van de supportersvereniging en de bijdrage club van € 50,00, zal automatisch geïncasseerd worden op 10 oktober 2017.

Wilt u zorgdragen voor voldoende saldo op uw rekening?

Bestuur Supportersvereniging