Spek de clubkas

Pupil van de week

Foutieve incasso Contributie-inning september UPDATE

 
Zoals eerder aangegeven, is er helaas iets fout gegaan bij de incasso van de contributie van september. Hierdoor is bij een gedeelte van de leden abusievelijk tweemaal de contributie en kledingvergoeding afgeschreven.
 
Het is niet mogelijk voor ons om dit terug te draaien. Daarom verzoeken wij u om de teveel geïncasseerde bedragen te storneren. Dit kan door bij het internet bankieren op de afboeking te staan en dan het vakje "terugboeken" te selecteren.
 
Nogmaals onze excuses voor het ongemak!
 
Bestuur SV De Griffioen