Spek de clubkas

Pupil van de week

Contributie

                         Contributie Ingaande 1 November 2015    
           
7 en 8 Jaar  F-pupillen € 11,00 Per maand € 132,00 Per Jaar
9 en 10 Jaar E-pupillen € 12,25 Per maand € 147,00 Per Jaar
11 en 12 jaar D-pupillen € 12,25 Per maand € 147,00 Per Jaar
13 en 14 jaar C-junioren € 12,25 Per maand € 147,00 Per Jaar
15 en 16 jaar B-junioren € 13,00 Per maand € 156,00 Per Jaar
17 en 18 jaar A-junioren € 16,50 Per maand € 198,00 Per Jaar
Senioren Veld   € 17,50 Per maand € 210,00 Per Jaar
Senioren Zaal   € 17,50 Per maand € 210,00 Per Jaar
Senioren Combi   € 22,50 Per maand € 270,00 Per Jaar
Recreatieteams   € 12,50 Per maand € 150,00 Per Jaar
Recreatie Combi Extra   €  5,00 Per maand €  60,00 Per Jaar
Donateurs   € 3,50 Per maand € 42,00 Per Jaar
Kledingbijdrage   € 5,00 Per seizoen € 5,00 Per seizoen
           
Gezinskorting voor 2e lid euro 0,25 - 3e lid euro 0,45 - 4e lid euro 0,70 - 5e lid euro 0,90 
           
Contributiebetalingen op IBANrek. NL29RABO 0349 9448 81     
Voor vragen over contributiezaken kunt u bellen naar Bert Hoonstra tel. 512160
Contributie-achterstand heeft consequenties voor de speler, n.l.:    
Nà 2 maanden achterstand ontvangt de speler c.q. ouder/verzorger een brief met het 
verzoek de contributie vóór de eerste dag van de 3e maand alsnog te voldoen.  
Nà 3 maanden achterstand wordt de speler geschorst voor het meedoen aan de trainingen
en andere verenigingsactiviteiten en mag hij/zij niet meer aan wedstrijden deelnemen!!
De schorsing wordt pas weer opgeheven nà algehele betaling van de achterstand.
Wanneer contributie-achterstand regelmatig voorkomt kan het bestuur besluiten om de
contributie bij vooruitbetaling te laten voldoen! Neem bij problemen met betaling tijdig
contact op met het (voetbal)bestuur, of de contributie-inner.    
Terugboeking van de contributie kost de vereniging euro 0,45!    
Zorg er dus voor, dat er voldoende saldo op de betaalrekening staat!  
De kosten van terugboeking van de contributie worden de daarop volgende maand
bij het desbetreffende lid in rekening gebracht!