Spek de clubkas

Pupil van de week

Kledingvergoeding

Door de vereniging is er een kledingvergoeding ingesteld, t.b.v. reparatie en vervanging van de door de sponsoren en vereniging ter beschikking gestelde kleding ad. € 5,00 per seizoen/per spelend lid.

De vergoeding wordt in de maand september geïnd d.m.v. automatische incasso. Nieuwe leden zijn deze vergoeding verschuldigd bij aanvang van het lidmaatschap en wordt geïnd bij de eerste contributiebetaling.