Spek de clubkas

Pupil van de week

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid, dient schriftelijk te gebeuren en kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen (30/6) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken (statuten art. 7 lid 5a). In bijzondere gevallen beslist het bestuur!                                                                                                               

    

Opzeggen dient te gebeuren bij de ledenadministratie:

R. Huiting, Buttingasingel 57, 8431 AX  Oosterwolde.