Spek de clubkas

Pupil van de week

Technisch Beleidsplan SV de Griffioen 2015-2020

Afgelopen jaar heeft het bestuur van S.V. De Griffioen gewerkt aan een nieuw technisch beleidsplan. Het beleidsplan dient ter ondersteuning om de algemene en technische doelstellingen van de vereniging te kunnen realiseren.

In dit plan geven we aan wat deze doelstellingen zijn en wat er verwacht wordt van trainers, spelers en leiders van S.V. De Griffioen.
  
Sinds het begin van dit seizoen wordt al zoveel mogelijk gewerkt volgens de uitgangspunten van dit plan.
Het beleidsplan is een levend document, dat wanneer nodig moet worden bijgesteld. Jaarlijks zal dit plan geëvalueerd worden om te kijken of het nog aansluit bij de omstandigheden van onze vereniging.
   
We willen iedereen bedanken die input heeft geleverd en in het bijzonder de opstellers van dit plan: Hendrik Hoogenkamp en Roel Offringa.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kun je contact opnemen met de Technische Commissie.

 
   
Bestuur S.V. De Griffioen.