Spek de clubkas

Pupil van de week

Informatie Supportersvereniging

 

De Kuipenstreek
Supportersvereniging van SV de Griffioen
Opgericht 01-01-1986
     
Penningmeester: Bert Hoonstra,
Assepot 15, 8431 SB Oosterwolde                         
IBANrekeningnummer: NL81RABO 0349.9744.03
 

 
“De Kuipenstreek”
Supportersvereniging van SV De Griffioen
Onze supportersvereniging is omstreeks 01-01-1986 opgericht en stelt zich ten doel om “Sportvereniging De Griffioen” in allerlei opzichten te helpen en waar nodig financieel te ondersteunen.
 
Wat zijn de taken van de bestuursleden:
-           2 maandelijks vergaderen 
-           Assisteren bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal:
            Verkoop van loten en het maken van het programmaboekje
-           Bediening van de muziekinstallatie
-           Organisatie van de klaverjascompetitie en het Kerstklaverjassen (7 of 8 keer per seizoen).
  
Waar wordt het binnenkomende geld o.a. aan besteed:
-           aanschaf en onderhoud van verschillende zaken op en rondom de velden.
-           aanschaf gereedschappen e.d. t.b.v. de klussenploeg.
-           aanschaf bekers en ballen voor de “pupil van de week”.
-           bijdragen voor diverse activiteiten (o.a. Alle Pool zaalvoetbaltoernooi en
            feestavonden voor senioren en vrijwilligers).

-           bijdragen voor en regelen busvervoer naar belangrijke wedstrijden.

 

 Onze inkomsten bestaan uit:

Donaties, contributies, deelname aan de club van 50 euro, opbrengst verloting
thuiswedstrijden 1e elftal, inleggeld klaverjassen.
    
Tijdens het afgelopen seizoen 2016/2017 is het binnengekomen geld o.a. besteed aan:
geldelijke bijdragen voor: Alle Pooltoernooi,
onkosten en prijzen verloting thuiswedstrijden en klaverjassen, kosten bankrekeningen.
overigen onkosten: promotiemateriaal supp.ver., bloemen zieken, jubilea en sponsoren,
Kerstattenties voor de klussenploeg, zieken, ouderen en leden die alleen zijn
komen te staan.
aanschaf nieuwe printer in de bestuurskamer
aanschaf brandvertragende vuilnisbakken
aanschaf nieuwe stoelen in de kantine
 
    
Ook u kunt ons financieel steunen door lid te worden van de supportersvereniging.
U bent al lid voor € 15,00 per seizoen.
Ook kunt u deelnemen, eventueel in groepsverband, aan de “club van 50 euro”.
Uw naam komt dan te staan op het “club van 50 euro bord” in de kantine!
Door deze lidmaatschappen hebt u gratis toegang bij de thuiswedstrijden van ons vlaggenschip! 
Het bestuur.